Privacy Statement

MEIPOORT hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

MEIPOORT is gevestigd aan de Meipoortstraat 20, 6981 DK te Doesburg, ingeschreven onder handelsregisternummer 09158511.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw MEIPOORT account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt MEIPOORT persoonsgegevens?

MEIPOORT verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met MEIPOORT. Bijvoorbeeld indien u:

• een klantenpas aanvraagt;
• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 
• aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• inlogt op uw MEIPOORT account of via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met MEIPOORT;
• uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met MEIPOORT kan plaatsvinden via:

• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• per e-mail;
• het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt MEIPOORT?

MEIPOORT verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij MEIPOORT bestelt);

Op basis van welke grondslag verwerkt MEIPOORT persoonsgegevens?

MEIPOORT verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Ten slotte kan MEIPOORT persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt MEIPOORT persoonsgegevens?

MEIPOORT verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen MEIPOORT en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert MEIPOORT beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

MEIPOORT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer MEIPOORT hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals MEIPOORT hen voorschrijft. MEIPOORT verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden..

Beveiliging

MEIPOORT hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. MEIPOORT neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. MEIPOORT neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van MEIPOORT via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

MEIPOORT
t.a.v.  dhr. Huijgen
Meipoorstraat 20
6981 DK Doesburg

Of u kunt een e-mail richten aan: info@meipoort.nl       

MEIPOORT streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop MEIPOORT met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Meipoort via het e-mailadres: info@meipoort.nl  

Wijzigingen privacy statement

MEIPOORT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.meipoort.nl/privacy.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-05-2018 (versie 1.0.0).